Kabinetski ormarić


Nizozemska, kraj XVII. st.
polikromirano drvo; pozlata; pozlaćena mjed
vis. 106 cm; šir. 56 cm; dub. 34 cm
inv. br. ATM 1853

Bibl.: Ratković Bukovčan, 2001., str. 18 i 19; Ratković Bukovčan, 2007.; Ratković-Bukovčan, Bogdanović, Petrinić, Desnica, Šatović, 2015., str. 5-8, 16-19. Lit.: Kružić Uchytill, 1976., inv. br. MUO 15355; Kružić Uchytill, 1985., str. 64-76; Baarsen, 2000., str. 11; Payne, Charles (ur.), 1989., str. 35.

Radovima koji su se provodili u nekoliko različitih faza prethodila je dezinsekcija kontaminiranog predmeta te konsolidacija osnove i slikanog sloja (na oko 30% površine). Demontažom većeg dijela sastavnih elemenata ormarića provedena je restitucija i konstruktivna sanacija oštećenih dijelova. Sondama je ustanovljeno da su na predmetu postojala dva sloja neizvornoga, potamnjelog laka koji su uklonjeni kemijskim i mehaničkim putem. Isto je urađeno i sa starim zakitima i nekvalitetnim retušem. Dijelovi osnove koji su nedostajali rekonstruirani su krednom preparacijom na kojoj je izveden integracijski retuš u lokalnom tonu crne pozadine. Retušem su rekonstruirani samo oni dijelovi nedostajućega slikanog sloja kojima je izvornost utvrđena na temelju pouzdanih podataka.

Goran Petrinić
viši preparator u Muzeju Mimara

Stanje ormarića prije
konzervatorsko-restauratorskih radova

Sondiranje: 1. Izvorni slikani sloj, 2. Prvi sloj neizvornog laka, 3. Drugi sloj neizvornog laka

Rekonstrukcija tutkalno-kredne preparacije i dijelova
slikanog sloja koji su nedostajali

Uzimajući u obzir povijesni integritet umjetnine, neestetske starosne promjene u strukturi izvornoga slikanog sloja i laka, tretirane su u mjeri koja odgovara adekvatnoj zaštiti i prezentaciji autentičnog stanja umjetnine. Stari potamnjeli lak s pozlaćenih je mjedenih elemenata uklonjen obradom u ultrazvučnoj kupelji. Rozete i ručke koje su nedostajale rekonstruirane su od autentičnog materijala (mesinga).

Rekonstrukcija mjedene ručke s rozetom koja je nedostajala:
A – izvornik, B – kopija

Rekonstrukcija nedostajućih dijelova osnove krednom preparacijom
Stanje ladica nakon završenih konzervatorsko-restauratorskih radova

Ormarić nakon dovršenih konzervatorsko-restauratorskih radova:

Kabinetski ormarić, ATM 1853