Klupa i naslonjači

Klupa
Francuska, oko 1810.
rezbareno drvo; pozlata; posrebreno; recentna
presvlaka i pozamenterijski ukrasi
vis. 102 cm; duž. 230 cm; dub. 68 cm
inv. br. ATM 1894, ATM 1894 a, ATM 1894 d

Bibl.: Ratković Bukovčan, 2007.; Ratković Bukovčan, Bogdanović, Petrinić, Desnica, Šatović, 2015., str. 12, 13, 32, 34, 36, 37; Lit.: Payne (ur.) 1989., str. 89; Bizot 1992., str. 33.

Naslonjači
Francuska, oko 1810.
rezbareno drvo; pozlata; posrebreno; recentna
presvlaka i pozamenterijski ukrasi
naslonjači: vis. 108 cm; šir. 70 cm; dub. 65 cm
inv. br. ATM 1894, ATM 1894 a, ATM 1894 d

Bibl.: Ratković Bukovčan, 2007.; Ratković Bukovčan, Bogdanović, Petrinić, Desnica, Šatović, 2015., str. 12, 13, 32, 34, 36, 37; Lit.: Payne (ur.) 1989., str. 89; Bizot 1992., str. 33.

Primarni cilj radova bio je usmjeren na uklanjanje preslika i neizvornih materijala, kao i na rekonstrukciju oštećenih elemenata rezbarije radi najbolje moguće zaštite i prezentacije izvornog stanja umjetnine. Sondiranjem polikromije raščlanjena su dva (na klupi), odnosno tri (na naslonjačima) kronološka sloja. Na klupi su identificirani isti sekundarni slojevi kao i na naslonjačima, osim prvog preslika, koji na klupi ne postoji. Taj podatak komparativnog sondiranja upućuje na mogućnost da klupa i naslonjači možda izvorno nisu bili dio iste garniture, a razlike u tipološkim obrascima rezbarije, kao i u metodologiji pozlaćivanja, još više upućuju na spomenutu mogućnost. S obzirom na to da garnituru čine klupa i četiri naslonjača (inv. br. ATM 1894 b, c nisu izloženi), treba naglasiti da je i homogenost naslonjača također upitna. Naslonjač inv. br. ATM 1894 d izdvaja se od ostalih zbog različitosti rezbarenih elemenata na stražnjoj strani, kao i zbog boje polimenta. Iz svega spomenutog proizlazi da su izloženi primjerci naslonjača i klupe vjerojatno izvorno dijelovi triju različitih garnitura. Kako je sondama utvrđeno da je izvorna pozlata uvelike očuvana, odlučeno je da se s nje uklone svi preslici.

Goran Petrinić
preparator u Muzeju Mimara

Stanje naslonjača prije konzervatorsko-restauratorskih radova

Stanje klupe (desna strana) prije konzervatorsko-restauratorskih radova

Rezbarije i drvene konstrukcije pretrpjele su različite vrste većih oštećenja koja su temeljito sanirana. U prijašnjem su zahvatu na nekim mjestima rekonstruirani dijelovi koji su nedostajali, ali su zbog izrazito nekvalitetne izrade zamijenjeni novima. Najveća oštećenja nastala su na desnoj strani klupe, na mjestu gdje se nalazi pozlaćeni brončani reljef koji je bio slomljen na tri dijela, od kojih je jedan nedostajao. Rekonstrukcija tog dijela izrađena je od mesinga i araldita.

Detalj naslonjača tijekom uklanjanja drugoga i trećeg preslika

Tkanina koja se u prošlosti nekoliko puta mijenjala nije slijedila izvorni uzorak. Izvorni brokat crvene boje zamijenjen je zlatnim, a pri posljednjoj je izmijeni upotrijebljen također brokat zlatne boje. Nakon daljnjih istraživanja višeslojnih ostataka brokata koji se nalaze na garnituri donijet će se odluka o eventualnoj izmjeni sadašnje presvlake, s ciljem vraćanja i prezentiranja izvornog izgleda umjetnine.

Sondiranje naslonjača: 1. Izvorna kredna osnova, 2. Smeđi bolus, 3. Žuti bolus, 4. Izvorna pozlata, 5. Prvi preslik imitacijom zlata, 6. Drugi preslik uljanim bijelim tonom, 7 i 8. Treći preslik uljanim bijelim i brončanim tonom
Sondiranje klupe: 1. Sloj izvorne, oštećene pozlate, 2. Prvi preslik uljanim bijelim tonom, 3. Drugi preslik brončanim tonom, 4. Drugi preslik uljanim bijelim tonom

Grafički prikaz presjeka okvira naslonjača
s rasporedom slojeva:
crno – mrežna reljefna podloga (tkanina)
žuto – izvorna pozlata s krednom osnovom
crveno – prvi parcijalni preslik imitacijom zlata
bijelo – drugi preslik uljanim bijelim tonom
svijetložuto – treći preslik uljanim bijelim tonom
zeleno – treći preslik brončanim tonom

Ostatci starih slojeva brokata na klupi upućuju na kronološki slijed izmjena tkanine (crveni ispod zlatnoga)

Rekonstruirani dio nakon montaže i završne obrade tutkalno-kredne osnove

Shematski prikaz oštećenja na desnoj strani klupe:
zeleno – površinska oštećenja drva
crveno – dijelovi rezbarije koji su nedostajali
plavo – lomovi i pukotine u drvu
žuto – dio brončanog reljefa koji je nedostajao

Prijašnja i nova rekonstrukcija dijela naslonjača s prikazom putta koji je nedostajao
Prijašnja i nova rekonstrukcija dijelova rezbarije na klupi koji su nedostajali
Rekonstrukcija dijela pozlaćenoga brončanog reljefa koji je nedostajao

Naslonjači nakon završenih konzervatorsko-restauratorskih radova:

Naslonjači, ATM 1894 a, ATM 1894 d

Klupa nakon završenih konzervatorsko-restauratorskih radova:

Klupa, ATM 1894