Impresum

Virtualna izložba
Restaurirani predmeti iz zbirke namještaja Muzeja Mimara – odabir iz fundusa

Izložba “Restaurirani predmeti iz zbirke namještaja Muzeja Mimara” održana od 16. srpnja – 27. rujna 2015. godine, posvećena je mr.sc. Draganu Dokiću (1951. – 2013.), voditelju restauratorske radionice Muzeja Mimara.

Nakladnik
Muzej Mimara, Zagreb

Za nakladnika
Lada Ratković Bukovčan

Urednica
Lada Ratković Bukovčan

Koncepcija izložbe i likovni postav
Lada Ratković Bukovčan

Autori izložbe i tekstova
Nada Bogdanović
Vladan Desnica
Goran Petrinić
Lada Ratković Bukovčan
Domagoj Šatović

Tehnička realizacija postava izložbe
Tehnička služba Muzeja Mimara

Lektorica hrvatskog jezika
Zlata Babić

Prijevod na engleski jezik
Borislav Knežević

Fotografije
Goran Vranić
Nada Bogdanović
Goran Petrinić

Grafičko oblikovanje panoa, tiskanog kataloga i drugih tiskovina
Ana Zubić

Multimedija
Gordan Daut-Kaiser

Marketing
Siniša Pušonjić
Nikša Vodanović

Odnosi s javnošću
Ana Hoić

Edukativni programi
Danijela Šoštarić Brna

Tisak
Kerschoffset, Zagreb

Naklada
300 primjeraka

Web dizajn, programiranje i implementacija mrežnih stranica i virtualne izložbe
Make IT easy / Link2 d.o.o.

© Muzej Mimara, 2021.

ISBN (tiskani katalog) 978-953-248-066-5
CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000909296.

Izložba je ostvarena sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Zagreba, sponzora i Muzeja Mimara.